QURBAN KU DOMBA ATAWA EMBE ANU EWEH ESE KANJUTAN

QURBAN KU DOMBA/EMBE ANU EWEH ESE KANJUTAN

✈Korban ku domba anu eweh ese kanjutan sabelah, atawa ngahaja dipicen hiji (dikabiri) ‎..syah..pek bae

hewan qurban.jpg

شرح سنن ابو داود ص330

ﻓﻴﻤﺎ ﺟﺎﺀ ﻣﻌﻨﻌﻨﺎً ﻏﻴﺮ ﻣﺼﺮﺡ
ﺑﺎﻟﺘﺤﺪﻳﺚ.ﻗﻮﻟﻪ) ] :ﺫﺑﺢ ﺍﻟﻨﺒﻲ
ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺁﻟﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻳﻮﻡ
ﺍﻟﺬﺑﺢ ﻛﺒﺸﻴﻦ ﺃﻗﺮﻧﻴﻦ ﺃﻣﻠﺤﻴﻦ
ﻣﻮﺟﺄﻳﻦ.[ (ﻭﻫﺬﺍ ﻓﻴﻪ ﺫﻛﺮ
ﺍﻟﻮﺟﻲ، ﻭﻫﻮ ﺍﻟﺨﺼﺎﺀ، ﻭﺑﻌﺾ
ﺃﻫﻞ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﻗﺎﻝ:ﺇﻥ ﺍﻟﺘﻀﺤﻴﺔ
ﺑﺎﻟﺨﺼﻲ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺀ ﻓﻴﻬﺎ ﺷﻲﺀ؛
ﻷﻧﻪ ﻧﻘﺺ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﻠﻘﺔ، ﻭﻟﻜﻦ
ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ ﺃﻧﻪ ﻟﻴﺲ ﻧﻘﺼﺎً ﻓﻲ
ﺍﻟﺨﻠﻘﺔ ﻭﺇﻧﻤﺎ ﻫﻮ ﻛﻤﺎﻝ ﻓﻲ
ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺀ؛ ﻷﻧﻪ ﻳﺤﺼﻞ ﻟﻪ ﺍﻟﺴﻤﻦ
ﺑﺬﻟﻚ ﻟﻜﻮﻧﻪ ﻟﻴﺲ ﻓﺤﻼً ﻳﻨﺰﻭ
ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻧﺎﺙ ﻓﻴﻜﻮﻥ ﺫﻟﻚ ﺳﺒﺒﺎً
ﻓﻲ ﺿﻌﻔﻪ ﻭﻧﻘﺺ ﺳﻤﻨﻪ ﻭﻗﻮﺗﻪ،
ﻓﺎﻟﺨﺼﺎﺀ ﻣﻦ ﺃﺳﺒﺎﺏ ﻃﻴﺐ ﻟﺤﻤﻪ،

كتاب : فقه الاسلامي وادلته

ﺍﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﺍﻟﺴﺎﺑﻌﺔ ﻭﺍﻷﺭﺑﻌﻮﻥ:
ﺍﻷﺿﺤﻴﺔ ﺑﺎﻟﺨﺼﻲ:ﻳﺠﻮﺯ ﺍﻷﺿﺤﻴﺔ ﺑﺎﻟﺨﺼﻲ، ﻓﻘﺪ
ﺿﺤﻰ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ
ﻭﺳﻠﻢ ﺑﻜﺒﺸﻴﻦ ﻣﻮﺟﻮﺀﻳﻦ، ﻭﻷﻥ‎ ‎ﻟﺤﻢ ﺍﻷﺿﺤﻴﺔ ﻳﻄﻴﺐ ﺑﺬﻟﻚ، ﻭﻫﻮﻗﻮﻝ ﺍﻟﺠﻤﺎﻫﻴﺮ، ﻭﻗﺎﻝ ﺍﺑﻦ ﻗﺪﺍﻣﺔ: ﻣﻦ ﻏﻴﺮ ﺧﻼﻑ ﻧﻌﻠﻤﻪ
ﺛﻤﺎﻧﻮﻥ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﻓﻲ ﺃﺣﻜﺎﻡ
ﺍﻷﺿﺤﻴﺔ.ﻋﻘﻴﻞ ﺑﻦ ﺳﺎﻟﻢ ﺍﻟﺸﻤﺮﻱ

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s