Bahasa Hikmah Kahiji Hikam Ibnu Athoiyah

الحكمة الأولى:
من علامة الاعتماد على العمل، نقصان الرجاء عند وجود الزلل

Sawarehna tina ciri kumandel kana amal nyaeta kurangna pangharepan nalika kajadian tisoledat

pertelaan:
Ibnu athoilah nyaurken,” anjeun kudu nyingkahan tina kumandel kana ridho Allah ti anjeun jeng kana babales anu geus dijangjikan ka anjeun sebab amal anu ku anjen dilampahkeun, tapi anjeun kudu kumandel kana piwelas, anugrah,jeung kalomanan Allah. Kanjeung Rosulullah saw. ‎ ngadawuh dina hadits anu diriwayatken ku Al-Bukhari, ” moal bisa ngasupkeun ka sawarga amal salah saurang tiaranjeun”,para sahabat narosken,” anjeun oge hente tiasa yarosulullah?” Rosulullah ngawaler,” henteu kuring oge, kecuali Allah nutupan simkuring ku RohmatNa”.

Ieu hadits nuduhken yen ari amal eta eweh hargana ker ditukerken ka sawarga.
Ari cirina yen urang kumandel kana amal nyaeta kurangna pangarep ngarep kana panghampurana Allah nalika saetik amal alus urang, jeung lobana dosa urang.

Penjelasan ieu nimbulken pertanyaan, “naha urang jadi boga hak asup kasawarga kusabab urang geus milampah pirang pirang ibadah jeung tho’at?”
Jawabana,”hente boga hak”, sebab lamun kitu kaya kaya urang ngucapken, Allah ngajangjiken harga sawarga kana ibadah jeung tho’at urang, kulantaran eta .”lamun kuring bisa ngalakuken kawajiban kuring saperti anu di maksud, maka kuring boga hak kana sawarga” ‏

Ieu teh sebagian tina perkara anu teu benang, sebab mangrupaken bentuk ucapan m’uamalah antara hamba jeung hamba, ari jeung Allah mah salilana teu shah sebab Allah eta salamina anu ngamiliki kana sakabeh perkara,jeung Allah teh eta dzat anu marinan taufiq kana bisa ngalakuken ibadah jeung tho’at.
ngadawuh Allah swt,

(يَمُنُّونَ عَلَيْكَ أَنْ أَسْلَمُوا قُل لَّا تَمُنُّوا عَلَيَّ إِسْلَامَكُم بَلِ اللَّهُ يَمُنُّ عَلَيْكُمْ أَنْ هَدَاكُمْ لِلْإِيمَانِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ ) الحجرات:17.

(mudah mudahan bener): maranehna ngarasa mere nikmat ka anjen (Muhammad) ku kaislaman maranehna,ucapken ku anjen muhammad, “ulah ngarasa mere nikmat aranjen ka kuring ku kaislaman aranjen,sabalikna Allah anu geus masihan nikmat ka aranjen kucara nuduhken ka aranjen kana kaimanan, lamun maraneh sabagian tijalma jalma anu balener.”

Ari amal eta lain kamampuan anu daty, ingetken ku anjen, nalija anjen ngucapken

” لا حول و لا قوة إلا بالله”

Hente aya daya (tina ninggal doraka), jeung teu aya kakuatan (kana ngalakuken tho’at) anging ku pangawasa Allah ‘azza wa jalla.

Lamun amal ibadah jeung thoat teu bisa ngasupken kasawarga, terus kumaha hartina dawuh Allah ta’ala

(ادْخُلُواْ الْجَنَّةَ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ) النحل:32؟

(Mudah mudahan bener): gera asup aranjen kasawarga kusabab amal anu
Aranjen lampahken.

Jawabana:
1.Eta dawuh teh kaluar ti sapihak nyaeta pihak Allah swt, lain ti dua pihak anu akad.

2.Allah ngajadiken amal jadi sabab asup ka sawarga karna murni anugrah.

Maka ari nu wajib ker urang istiqomah dina ngalakuken parentahan Allah jeung ngarep ngarep kana ka lomanan jeung panghampurana.

Aya jalma narosken,” atuh ker naon urang ibadah ka Allah, ari angger angger baemah anu ngasupken kasurgateh rohmatna Allah?”

Jawabna, ari ibadahmah hak Allah, kawajiban hamba Allah, ari sawargamah anugrah jeung paparin ti Allah.

ngadawuh Allah ta’ala

(وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ ) الأعراف:156.

(Mudah mudahan bener):jeung ari rohmat kuring (Allah) eta ngaliputi kana sakabeh perkara, maka rek nulisken kuring ker jalma jalma anu taraqwa.

Tah ieu teh maksud tina “Al-Ubudiah”,nyaeta ngalaksanaken ibadah anu sabenerna‏, terus nuhunken kalomanan jeung kasaean tinu gaduhna nyaeta Allah swt,

Uih deui kana bahasa hikmah….

Maksud bahasa hikmah kahiji sacara umum nyaeta, anjen ulah kumandel kana amal nalika anjen ker dibere kuasa bisa amal, jeung ulah letik harepan nalika terjadi kalalaworaan, dina eta dua tingkah tingali ku urang kalomanan jeung kamurahan Allah swt anu didasaran ku kadar kasieun urang ku bendu jeung siksana Allah, maka penting eta dua suasana hate teh salilana aya rerendengan,yakni gede harepan kana anugrah jeng panghampura Allah jeung rasa isin jeung sien ku benduna Allah.

Lamun kitu kumaha carana supaya pangharepan kuring teu ngurangan ?

>asup kana lawang tobat,karena moal aya “roja” sedengken anjen terus terusan maksiat, tobat ngajadiken “Roja” tumancep jeung cumeleret dina hate jalma nu doraka

Terakhir kudu nyingkahan anjen kana nambahana Roja nalika madepna ka Allah nambah..sebab etateh sabagian ciri kumandelna anjen kana amal. Nalika anjen milampah tho’at terkadang nyampeken anjeun kana suasana hate dimana anjeun jadi nambah gede kapercayaan menang ganjaran ti Allah ‘aza wa jalla jeung bakal datang hiji poe dimana anjeun mastiken diri anjeun jadi ahli sawarga.
Cara supaya anjeun bisa ngajauhan tina ieu anu matak ngajadiken anjeun tisoledat nyaeta anjeun kudu inget yen hak hak Allah anu mangrupaken kawajiban anjeun ka Allah moal bisa dicumponan sok sanajan anjeun loba ibadahna.

Kesimpulan: saestuna saurang muslim wajib ibadah ka Allah sebab saurang muslim eta hamba Allah swt, Allah swt eta Rob saurang muslim, ulah karna arah arah surga, sabab etamah
mung murni paparin jeung anugrah ti Allah swt.

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s